in

“Anadolu Türk Masallarından Derlemeler” Masallarımızın Büyülü Dünyasına Işık Tutuyor

Tam 330 Türk masalı, Prof. Dr. Necati Demir’in 32 yıllık çalışması doğrultusunda “Anadolu Türk Masallarından Derlemeler” ismiyle kitaplaştırıldı.

Pertev Naili Boratav’ın “Nesirle söylenmiş, dinlik ve büyülük inanışlardan ve törelerden bağımsız, tamamiyle hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan kısa bir anlatı,” olarak tanımladığı  masallar, üzerinde bulunduğumuz topraklarda çok  çeşitli  şekilde halkın  yaşantısı  içerisinde  yer etmiş  ve bu yaşantıyı yansıtacak biçimde evrilerek ağızdan ağza günümüze kadar aktarılmıştır. Ancak  günümüzde  çoğu  masal ya yazıya dökülmediği için unutulmakta ya da yeni nesillere yeterince derli toplu bir şekilde  tanıtılamamaktaydı. Bu sorunun üstesinden gelmenin tek yolu ise sabırla bu masalları  bulup kayıt  altına almaktan geçiyordu.

İşte bu eksikliği fark ederek çalışmaya başlayan Prof. Dr. Necati Demir‘in, edebiyatımızın en özgün  kollarından biri olan masalcılık geleneğimizi unutuluştan korumak için bizlere kazandırdığı Anadolu Türk  Masallarından Derlemeler raflardaki yerini aldı. Kitapta, Demir’in izlerini 1985 yılından  beri sürdüğü  ve birinci  ağızdan  dinleyerek kayıt  altına  aldığı 330 masal, Türk kültürünün renkli kapılarını  okuyucusuna aralamakla kalmıyor, unutulma tehlikesini atlatmış bir biçimde  arşivlere girmiş  oluyor.

Ötüken Neşriyat  tarafından  yayımlanan  bu değerli  eserin tanıtım  bülteni  ise şu  şekilde:

“Kültürümüzün çok uzun bir geçmişi ve muazzam bir derinliği bulunmaktadır. Dolayısıyla kültürümüz çok büyük bir zenginliğe ve köklü bir yapıya sahiptir. Türk kültürü, her sahada önemli ve nitelikli insan yetiştirmek bakımından dünyada eşi olmayan bir kültürdür. Türk tarihinde alp ve bilgenin çok olması bundandır. Bununla birlikte binlerce yıllık Türk kültürü, yeni zamanların yıkıcı tesirleri karşısında bugün maalesef pek çok kültür unsurunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Prof. Dr. Necati Demir, kültürümüzün karşı karşıya olduğu sıkıntıların farkında bir aydın olarak, yaklaşık otuz yıldır hiç durmadan ve dinlenmeden kültür varlıklarımızın kayıt altına alınması ve bunların geniş kitlelerce okunup bilinmesi uğraşı içindedir. Anadolu Türk Masallarından Derlemeler başlığıyla sunulan bu çalışmada, Prof. Dr. Necati Demir’in 1985 yılından bu yana Anadolu’nun muhtelif yörelerinden, bizzat masal anlatıcılarının kendilerinden dinleyerek kayda aldığı 330 masal bulunmaktadır. Alfabetik sıraya göre dizilmiş masallarda geçen mahallî kelime ve deyimler ile ifade biçimleri için bir sözlük hazırlanmış ve masalların kaynak şahısları ile ilgili bilgiler de okuyucunun dikkatine sunulmuştur.

Kitabın ön okumasına yayınevinin sitesinden ulaşabilirsiniz. Zafer Yılmaz tarafından resimlenen kitap, Türk  kültürünün kaybolmaya yüz tutmuş anlatılarını merak eden her okur için değerli bir kaynak olacaktır.

Beyza Taşdelen

1996 yılının Ekim ayında İstanbul’da doğdum. Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nde başladığım eğitim hayatımı Galatasaray üniversitesi Karşılaştırmalı Dilbilim bölümünde sürdürmekteyim. Fantastikle Harry Potter sayesinde tanışıp, okuma sevgisi kazanmış çocuklardanım. Aktif olarak Kayıp Rıhtım’da yer almaya ve irili ufaklı yazılar yazmaya devam ediyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yüksek Şatodaki Adam - The Man In the High Castle - dizi

Yüksek Şatodaki Adam: Son Yılların En İyisi Dizisi mi?

Korku Türüne Girişte En Doğru Adres: “Scooby Doo”