in , ,

Osmanlılarda Kitap Ticareti: Sahaflar ve Kitapçılar – İsmail E. Erünsal | Haftanın Kitabı #199

Bu haftaki önerimiz olan “Osmanlılarda Kitap Ticareti: Sahaflar ve Kitapçılar”, Osmanlı dönemindeki Sahaf ve Kitapçı kültürüne dair çoğu belgeyi gün yüzüne çıkarıyor.

Osmanlılarda Kitap Ticareti: Sahaflar ve Kitapçılar - İsmail E. Erünsal | Haftanın Kitabı #199

Künye

Yazar: İsmail E. Erünsal
Kitap: Osmanlılarda Kitap Ticareti: Sahaflar ve Kitapçılar
Yayınevi: Timaş Yayınları
Sayfa sayısı: 792
Çıkış Tarihi: Kasım 2021 (ilk baskı 2013)

* * *

Osmanlılarda Kitap Ticareti: Sahaflar ve Kitapçılar – İsmail E. Erünsal | Arka Kapak Tanıtımı

Sizleri Osmanlı’da Kullanılan Kâğıt Türlerinden Mürekkep Terkiplerine, Kitap Fiyatlarından Sahaf/Kitapçı Kültürüne Dair Keyifle Okuyacağınız Bir Belgesele Davet Ediyoruz.

Osmanlılarda Kitap Ticareti: Sahaflar ve Kitapçılar - İsmail E. Erünsal | Haftanın Kitabı #199

Osmanlı kültür tarihinin önemli ayaklarından olan kitap ve kütüphaneler konusunda en önde gelen uzmanlardan biri olan İsmail E. Erünsal, Osmanlı kültür tarihinin önemli aktarım kaynaklarından biri olan sahafları ve Osmanlı’da kitap ticaretini bu çalışmasında ayrıntılı olarak ele alıyor. Birçok şer’iye sicilleri, arşiv belgeleri ve diğer Osmanlı kayıtlarının kullanıldığı bu çalışma günümüzde temsilcileri oldukça azalmış olan bir meslek kolunun tarihini gün yüzüne çıkarmakla birlikte Osmanlı’da kitap ticaretinin tüm ayrıntılarını ele alıyor.

Kitap kültürü konusunda ülkemizin yetiştirdiği en önemli isimlerden İsmail E. Erünsal’ın yıllar süren yoğun bir kütüphane ve arşiv mesaisinin ürünü olan bu çalışma, Osmanlı İmparatorluğu’nda kitap ticareti ile geçimlerini sağlayan meslek erbabını konu edinmiştir. Osmanlı kültür hayatında sahafların önemli bir payı olmasına rağmen bugüne kadar sahaflara dair monografik bir çalışma yapılmamıştır. Dolayısıyla da sahaflığın ve kitap ticaretinin tarihî gelişimi, kitap kültürünün oluşmasındaki rolü ve bu kültürün yaygınlaşmasındaki önemi yeterince aydınlatılmamıştır. Elinizdeki eser, Osmanlı İmparatorluğu’nda sahafların kimlikleri, nitelikleri, sosyal statüleri, bir meslek örgütü olarak sahaf loncasının yapısı ile kitap ticaretinin nasıl yürütüldüğü, kitapların isimleri, maddi değerleri, nerelerden ve nasıl temin edildiği gibi konular ele alınmıştır.

Sahaflık mesleği XIX. asırda büyük bir değişime uğramış, geleneksel sahafların çoğu yerini sahaf-matbaacıya ve sahaf-kitapçıya bırakmıştır. Her ne kadar bu asırda geleneksel sahaflar, sayıları azalarak varlığını sürdürmüşse de kitap ticaretine artık matbaacılar ve kitapçı sahaflar hâkim olmaya başlamıştır. Elinizdeki kitabın daha önceki baskılarında ele alınan bu meseleler, kaynakların yeniden değerlendirilmesi ve yeni araştırmalar neticesinde ilave edilen bölümlerle geliştirilmiş, bu durum ise eserin muhtevasını yansıtan yeni bir isimlendirmeye muhtaç olduğunu göstermiştir. Bu nedenle Osmanlılarda Kitap Ticareti: Sahaflar ve Kitapçılar ismiyle yeni bir edisyon olarak okurlara sunulan bu eserin, daha önceki baskılarda olduğu gibi orijinal tespit ve bulgularıyla alandaki yeni çalışmalara rehberlik edeceği ve Osmanlı kitap tarihi çalışmalarında kült bir eser olarak yer edineceği şüphesizdir. Sizleri Osmanlı’da kullanılan kâğıt türlerinden mürekkep terkiplerine, kitap fiyatlarından sahaf/kitapçı kültürüne kadar pek çok konuyu keyifle okuyacağınız bir belgesele davet ediyoruz.


Kitap hakkındaki yorumlarınızı Kayıp Rıhtım Forum üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz.

* * *

* Haftanın Kitabı olarak belirlediğimiz tüm eserler için tıklayın.

House of Gucci malikanesi

House of Gucci Filmindeki Malikâne Bir Geceliğine Konaklamaya Açılıyor

Geçecek Zaman - Mustafa Çevikdoğan

Mustafa Çevikdoğan’dan Huzursuz Öyküler: “Geçecek Zaman”