in

Prof. Dr. Fuzuli Bayat’tan Türk Şaman Mitolojisine Dair Yeni Kitap

Prof. Dr. Fuzuli Bayat, “Türk Şaman Mitolojisinin Teonimleri” adlı yeni çalışmasıyla okurların karşısına çıkıyor.

Türk Şaman Mitolojisinin Teonimleri - Prof. Dr. Fuzuli Bayat

Prof. Dr. Fuzuli Bayat imzasını taşıyan Türk Şaman Mitolojisinin Teonimleri okurla buluşuyor. Eser, Ötüken Neşriyat tarafından yayımlanıyor.

1958 yılında Azerbaycan’da dünyaya gelen Fuzuli Bayat, Azerbaycan Yabancı Diller Üniversitesi Fransız-İngiliz Dili Bölümü’nü tamamladı. Özbekistan Bilimler Akademisinin Dil ve Edebiyat Enstitüsü’nde doktora çalışmalarını gerçekleştirdi. Başta Dede Korkut olmak üzere Türk kültür tarihine dair birçok önemli çalışmada emek harcadı. 200’den fazla makale ve 39 kitap yayımladı.

Korkut Ata, Türk Şaman Metinleri, Kadim Türklerin Mitolojik Hikâyeleri, Dede Korkut Oğuznameleri, Türk Kültüründe Kadın Şaman, Köroğlu Destanı ve Mitolojiye Giriş yazarın çalışmalarından bazıları.

Raflardaki yerini almaya başlayan Türk Şaman Mitolojisinin Teonimleri kitabı toplamda yedi bölümden oluşuyor:

Teoriden Pratiğie Türk Mitolojisi, Şaman İlah Adlarının Kavramsal Bağlamı, Göksel Varlıklar, Üst Dünya İlah Adları, Kutsal Konumlu İlk Atalar, Orta Dünya Ruhları, Doğa Güçleri İyeleri, Aşağı Veya Yeraltı Dünyası Teonimleri ve Mit ve Mitologemler.

Kitap, Türk şaman ilah adları bağlamında mit ve mitologemlerin rolünü araştırma konusu yapıyor.

Türk Şaman Mitolojisinin Teonimleri – Prof. Dr. Fuzuli Bayat | Arka Kapak Tanıtımı

Türk Şaman Mitolojisinin Teonimleri - Prof. Dr. Fuzuli Bayat

Prof. Dr. Fuzuli Bayat’ın dört kitabının devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olan bu kitapta, şaman teonimleri, bir başka deyişle şaman ilah adları bağlamında mitin ve mitologemlerin rolü, mitik ideolojideki dönüşümler, “düzeltmeler” vb. konular incelenmeye çalışılmıştır. Yazar, şaman teonimleri ve tanrısal kahramanlar hakkındaki bu çalışmayı; unutulan, değişim ve dönüşüm sonucunda deforme olan Türk şamanlığının ve şaman mitolojisinin son kırıntılarını kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarmak maksadıyla hazırlamıştır. Zira şamanlığın ana vatanı olan Sayan-Altay ve Yakut Türklerinde 1990’lı yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlayan sayısız dinî grup ve inanç merkezinin arasında zengin şaman mitolojisini öğrenen/öğreten herhangi bir kurum yer almamaktadır. Hâl böyle olunca şaman mitolojisi, sözlü geleneği ve şaman ilah adları olarak adlandırdığımız bağımlı tanrılar, yüksek dereceli ruhlar, tanrısallaşmış ecdatlar ve kahramanlar hakkındaki hikâyeler artık tarihe karışmaktadır. Hatta bugün neo-şamanların da, pratikte isimlerini zikretmedikleri onlarca belki de yüzlerce ilah ismi, onların işlevleri, kültürel rolleri hakkındaki bilgiler yok olup gitmektedir. Küresel dünya ölçeğinde yeri olmayan bir dizi inanç, gelenek, örf ve âdetler, folklorik ve etnografik veriler korunmaya muhtaçtır.

Toplamda 248 sayfadan oluşan eserin editörlüğünü Ayşegül Büşra Paksoy, kapak tasarımını ise Ceyhun Durmaz üstleniyor. Kitap, geçen haftalarda raflardaki yerini almaya başladı.

Türk Şaman Mitolojisinin Teonimleri eserine dair görüşlerinizi Kayıp Rıhtım Forum’da bizimle paylaşabilirsiniz.

Devrim Beyaz

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunuyum. 2016'dan beri serbest editörlük yapıyor, çeşitli internet siteleri ve dergiler için haber ve incelemeler kaleme alıyorum.

Henüz yorum yok. Forum'a gelip sohbete katıl.

Greg Berlanti, DC genişletilmiş evreni

Arrowverse’ün Ardındaki İsim DC Genişletilmiş Evreni’nin Başına Geçebilir

Constantine Dizisi çekim tarihleri

HBO Max’te Yayınlanacak “Constantine” Dizisi Çekimlerinin Başlangıç Tarihi Belli Oldu