in

Hindistan Kültürüne Genel Bir Bakış: Şiir Gibi Ülke

Hindistan kültürü ile genel hatlarıyla tanışmak isteyenlere, rehber niteliğinde bir çalışma. Hint kültürü, inanışları ve yaşantılarına dair bir girizgâh sizlerle!

Hindistan Kültürü

Güney Asya’nın en eski medeniyetlerinden biri ve dünya çapında etkisi bulunan bir ülkedir Hindistan. Dünyanın dört bir yanından, özellikle kendine has sinemaları Bollywood ile hayran kitlelerini oluşturan, kendine has kültürleri ve kalabalık nüfusları ile de tüm dünyayı etkileyen bir kültürdür Hint kültürü.

Konu Hindistan’a gelince kimimizin aklında Hinduizm, kimimizin aklına Budizm gelmektedir. Peki, en basit haliyle Hinduizm ve Budizm’in farkları acaba nelerdir?

Türkiye’yle benzeyen ve ayrışan yanları nelerdir?

Dilerseniz Hint kültürünün ilginç yanlarını başlıklar halinde beraber incelemeye başlayalım.

Ülkenin İnanç Sistematiği

Hindistan denilince akıllara ilk olarak bu ülkede yaşayan insanların farklı dini inanışları gelmektedir. Ülkemizde en çok tercih edilen din İslamiyet olmakla birlikte Türkiye’nin üzerinde yer aldığı topraklar da ciddi anlamda kozmopolit ve farklı dinlere ev sahipliği yapan topraklar arasında yer almaktadır. Buna rağmen hemen hemen her inanışa sahip kişinin Türkiye’de yaşandığı bilinse de bu konuyla ilgili en son yapılan araştırmalardan birine göre 2010 yılında Türkiye’de yaşayan Hindu sayısının 728 olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte Türkiye’deki Budistlerin sayısının da nüfusun %0,1’inden daha az olduğu bilinmektedir.

budizm hindistan

Dolayısıyla Hindistan’da en çok görülen dini inanışların Türkiye’de neredeyse karşılığı yoktur. Dolayısıyla, Hindistan’ın bu dini inanışlarının ne olduğu Türkiye için oldukça ilginç konular arasında yer almaktadır.

Hinduizm ve Budizm’in Farkları

Hinduizm, temelde Budizm’den daha önce ortaya çıkmış inanç biçimidir. Milattan önce 2000 dolaylarında çıktığı düşünülen bir din olan Hinduizm’in kurucusunun tam olarak kim olduğu bilinmemekle birlikte bu dine mensup kişilere Hindu denilmektedir.

Hinduizm, tarihsel olarak farklılaşmış bir inanç sistemidir. Bu noktada klasik Hinduizm’in ne olduğundan bahsedecek olursak tapılan tanrıların birden fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu tanrılara adanan ibadet şekilleri ile ilgili bugünkü halinin olup olmadığı tam olarak bilinmemekle birlikte klasik Hinduizm, Şiva ve Vişnu gibi tanrısal varlıkların toplumda ön plana çıkmasıyla birlikte görülmüştür.

Klasik Hinduizm’in ardından Orta Çağ Hinduizm’ine gelindiğinde bu dönemin Hindularının inanış şekillerinde İslamiyet’ten etkiler de görülmüştür. Buradaki genel inanış, öze dönüş fikrine yoğunlaşmakla birlikte bu durumun Hinduların inançlarına etki etmesinin İslamiyet etkisi ile olduğunu söylemek mümkündür.

Siddharta Gautama Sakyamuni

Budizm’in kurucusu ise Buda isimli şahsiyettir. Buda hitabı bu ismi taşıyan kişinin sıfatı olarak verilmiştir. Budizm’in kurucusu olan kişinin tam ismiyse Siddharta Gautama Sakyamuni’dir. Bu kişinin çocukluğu ve gençliğinde birtakım olağanüstü yeteneklerinin olduğu görülmüştür. Bu özelliğiyle semavi dinlerdeki peygamberlere benzemektedir.

Budizm, özünde Hinduizm ile oldukça benzer öğretilere sahip bir inanış biçimi olmakla birlikte Hinduizm’den en büyük farkı, Hinduizm’in yerel öğretilerini evrensel bir hale getirmeye amaçlamış olmasıdır. Hint kültüründe binlerce yıldır görülen ve hala devam eden kast sistemini ve özellikle Brahmanlar sınıfını eleştirmesi Budizm’in ciddi bir taban tarafından benimsenmesini sağlamıştır.

Hinduizm’deki ibadet anlayışına bakıldığında bu dinin ibadetinin inandırıcı ve tutarlı sözlerle kişinin bir birey olarak tanrısıyla konuşmasıdır. Hinduizm’de dua gibi olan bu konuşmanın yanı sıra 3 farklı dini ritüel daha vardır: Kurban ritüeli, dini arınma ritüeli ile saygı ve hürmet ritüeli isimlerindeki bu ritüeller Hinduizm’in tanrı ile konuşma dışındaki ibadet şekilleridir.

Hindistan ile Türkiye Arasındaki Benzerlikler

Hindistan’ın Türkiye ile benzerlik ve farklılıklarına bakıldığında halklarının düğün anlayışlarındadır. Genelde Türkiye’de görülen gelin için başlık parası ödeme adeti, Hindistan’da kadınlar için erkeklere ödenmektedir. Bunun yanı sıra düğünlerde kadınların giydikleri kıyafetler birbirine oldukça benzemektedir.

Hindistan vatandaşları ile Türkiye vatandaşlarının kültürel görüş benzerliklerine bakıldığında ülke vatandaşlarının teknoloji anlayışıdır. Hem Türkiye’de hem de Hindistan’da ülke vatandaşlarında özellikle cep telefonu kullanma oranları oldukça yüksektir.

tac mahal hindistan kultur

Hindistan’ın enteresan ve dünyanın geri kalanından farklı olan alışkanlıklarından biri tuvalet alışkanlığıdır. Hindistan’daki evlerin tuvaletlerinin %50’si evin dışındadır.

Bununla birlikte dünyanın en kirli şehirlerinden biri Hindistan’da yer alan Delhi şehridir. Dünyanın havası en zehirli şehirlerinden biri olan Delhi şehrinde bir gün nefes almak gün içerisinde 50 sigara içmekle eşdeğer olarak görülmektedir. Ülkemizin büyükşehirlerinde de benzer durumlar görülmesi ne yazık ki oldukça olasıdır.

Hindistan’ın yönetim biçimi Türkiye’den oldukça farklıdır. Hindistan’da ülkenin yerel yönetimleri eyaletler şeklinde örgütlenmiştir. Eyaletlerin her birinin kendi yasaları bulunmaktadır. Örneğin; bazı eyaletlerde içki satışı tümden yasakken bazı eyaletlerde ise içki satışından vergi dahi alınmamaktadır.

İngiltere ile Hindistan arasındaki sömürgecilik ilişkisi ise tamamıyla farklı bir konudur. Hindistan, İngiltere’nin sömürgesi olduğunda İngiltere’den çok daha güçlü bir ülkeydi. Ülkenin uzun yıllar İngiliz sömürgesi olmasından dolayı Hindistan’da en çok konuşulan dil İngilizcedir.

Hindistan ile İlgili Kısa Kısa Bilgiler

  • Budizm anlayışındaki turuncu kıyafetli ruhban kişilerin hepsi tek tiptir. Bunun bu şekilde olmasının amacı, herkesin eşit olduğuna ilişkin yaygın inançtır.
  • Budizm, herhangi bir yaratıcının varlığını kabul etmeyen bir dindir.
  • Hindistan’da Hintçe ve İngilizce en yaygın kullanılan diller olmakla birlikte ülkede 22 farklı resmi dil bulunmaktadır.
  • Hindistan anayasasında laiklik yer alan bir ülkedir.
  • Hindistan’ın başkenti Delhi, dünyanın en kalabalık ikinci şehridir. Delhi şehri dünyanın en kalabalık ikinci şehridir.
  • Hindistan’ın simge isimlerinden Mahatma Gandhi, dünya çapında bir insan hakları aktivistidir. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela’dan Martin Luther King’e kendisinden sonraki pek çok hak savunucusuna ilham kaynağı olmuştur.

* * *

* Fantastik Geziler #1 – J.R.R. Tolkien’in Peşinde Oxford

Bu bir advertorial içeriktir.

Sponsorlu İçerik

Reklam ve iş birliği fırsatlarımız hakkında bilgi almak için rekl[email protected] adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Indiana Jones 5

Indiana Jones 5 Bilmecesi Çözüldü: Geliyorlar

fast and furious han

Hızlı ve Öfkeli 9 Filmi Han’ı Geri Getiriyor: Yönetmenden İlk Açıklama