Sonsuzluğun Sonu

Sonsuzluğun Sonu: Kaderin Ağları Yırtılabilir mi?

“Rastlantı” yeryüzünün en eski soyluluğu; geri verdim onu her şeye, her şeyi ben amaç tutsaklığından kurtardım. (Friedrich Nietzsche)

Başa dönün