in

Güney Sibirya Türklerinin Şaman Geleneklerine Ne Kadar Hakimsiniz?

Dünya şamanizminin başkenti olarak gösterilen Güney Sibirya hakkında neler biliyorsunuz? Peki ya bölgedeki Türklerin şaman geleneklerine hakim misiniz?

Güney Sibirya Şaman Test

Güney Sibirya Türkleri hakkında neler biliyorsunuz? Onların şaman geleneklerine hakim misiniz? Hazırladığımız bu testte Türk mitolojisinin ve şaman geleneğinin farklı bir boyutuyla tanışacaksınız.

Verilen şifalar, görülen gelecekler, yağmur duaları ve dahası… Birçokları tarafından dünya şamanizminin başkenti olarak kabul edilen Güney Sibirya topraklarındaki şaman geleneğine dair hazırladığımız bu test, sizleri çok özel bir dünyaya götürecek.

Hazırsanız başlayalım!

“Yakın bir ayda adım atamayacak olasın! Bir yıl içerisinde nehir geçemez olasın! Her iki elin kırılıp düşsün.”

Eski Hakas kargışlarından (beddualarından) olan bu söz, Türklerin hangi bilinen özelliğine karşı olan korkutmadır?
Yanlış yönetim karşısında hana söylenen bu söz, devlet büyüklerinin savaşa hazırlanamaması için söylenir.
Türkler için kahraman kişi hareketli, genç olanlardır. Mitolojik bilinçte hareketsizlik ölümle eş değerdir ve korkulan bir durumdur.
Türk töresinde doğa saygı duyulacak bir olguydu ve özellikle su kültlerine yapılan saygısızlık karşısında bu tür kargışlar kara şamlar tarafından edilirdi.

Doğru!

Yanlış!

Yakut geleneklerinde şamanların doğum öncesinde yaşadıkları düşünülen süreç aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Saman Kartal
Kartal, şaman olacak bebeğin ruhunu yer ve onu güneşli aylı bir yere götürür. Burada özel olarak yetiştirilmiş kutsal kayın ağacında kuluçkaya yatar, daha sonra yumurtadan çıkan bebeği ağacın altında bulunan demir beşiğe götürür. Ana-kuş adı verilen varlık onu büyütür.
Şaman doğacak bebek, büyük şaman ebeveynleri tarafından ölüm sonrası yaşamın küllerinden yaratılır ve bu ebeveynler küçük torunlarının rahimlerine yarattıkları ruhları üflerler.
Kayın ağacına yapılan yuvalardan düşen kartal yumurtalarının, dünyaya yeniden şaman olarak geldiklerine inanılır. İlk ebeveynleri olan kuşlar ise şamanın hayatı boyunca koruyucu ruhları olur.

Doğru!

Yanlış!

Türk geleneklerinin birçoğunda, ölen bebeğe bir defin töreni yapılmaz. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Ölen bebeklerin hayat sürelerini dolduramadıklarından farklı biçimlerde yaşama geri dönecekleri düşünülür ve onlar adına endişe edilmez.
Bebeğin kaderine karar veren Umay’ın onu uçmağa (cennete) götürdüğüne ve onun seçilmiş yaverlerinden olacağına inanılırdı ki bunu yaşayan aileler seçilmiş, şanslı sayılırdı.
Beşik dönemi bitene kadar (3-5) çocuk için dünyanın genel kuruluş kuralları geçerli değildi ve uygulanmazdı.

Doğru!

Yanlış!

Hakaslarda 10. yaş töreninde hangilerinin olması beklenemez?
Umay çocuğun koruyuculuğunu artık bırakır.
Çocuğa evleneceği kişiyi bulmak için öğüt verilir.
İsim töreni gerçekleşir.

Doğru!

Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Türk folklorunda kahramanın doğal ve gerekli bir özelliği olarak görülmüştür?
Bahadırın yavuklusunu arar ve eşine kavuşup bununla birlikte at ve silah gibi mülkiyetlere de sahip olur. Bunlar onun toplum içinde yer edinmesini sağlar.
Kişinin sahip olması gerekenlerin başında bir dost gelir. Bu genellikle at olmuş ve onla insan gibi iletişim kurmuştur.
Bireyin toplumda yer edinmesi için önce ailesi ille bağları koparması, eğer kişi destan kahramanıysa da bilhassa han babasıyla karşı karşıya gelip ona kendini kanıtlaması gerekir.

Doğru!

Yanlış!

Tuvalarda yaşı 50’yi aşmış olan insanlar saçlarını kısa kestirirler. Kadınlar saçlarına taktıkları süsleri çıkarırlar ve onları kızlarına veya küçük yaştaki diğer akrabalarına verirler. Bunun nedeni nedir?
Artık insan, bütün hayatı boyunca elde ettiği normlara uyum öğelerini topluma geri vermekte ve bu şekilde doğanın dünyasına yolculuk hazırlığı yapılmaktadır.
Yaşlı insanların üreme yetenekleri kaybolup saçları ağardıktan sonra toplumda işe yaramayacakları düşünülmüştür. Doğurganlık/hayatın devamını sağlama çok önemli görülmüştür.
Mutlu bir ömür süren yaşlılar, torunlarına kendi eşyalarını vererek onların da aynı doğrultuda yaşayacaklarına inanır.

Doğru!

Yanlış!

Gizemli bilgilere şamanlarla beraber bazı hayvanlar da sahiptir. Bu hayvanlar aşağıdakilerden hangisidir?
Geyik, ayı, tilki.
Köpek, at, kuş.
Balık, yılan, kedi.

Doğru!

Yanlış!

Ölen bazı kişilerin arkasından ağlanmaz. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek gösterilmez?
İhtiyar adamların defin merasimlerinde ağlanmaz, çünkü adam yaşamıştır.
Yeni doğan bebeğin ölümünde ağlanmaz çünkü o daha buraya gelmemiştir.
Yeni evlenen erin arkasından ağlanmaz çünkü o muradına ermiştir.

Doğru!

Yanlış!

Şaman inançlarında varlıkların ruh eşleri, ruhlarının başlı oldukları varlıklar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz?
Ağaç
Yıldız
Ateş

Doğru!

Yanlış!

Telengitlerde ikiz bebek doğduğu zaman ormanda çatal, genç bir ağaç bulunur. Her çatala bebeklerden birinin adı verilir. Eğer bebeklerden biri ölürse bu çatal kesilir ve bebekle beraber mezara (ikincisini yanına almasın diye) konur.

Şaman inançlarında doğa ve özellikle ağaçlar mistik öneme sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?
Altay Sayan Türklerinin mezarlarının başlarında büyüyen ağaçlar görmek mümkündür. Defin sırasında mezar başına dikilen ağaçlar büyürse ölen insanın hayattayken mutlu biri olduğuna inanılır.
Şaman davullarına şamanın ismi kayın ağacı yakılarak onun küllerinden yazılır. Bu şaman davulunun içine ağacın ruhunu hapsetme işlemidir.
Ailenin büyük erkek fertleri öldüğü zaman onun adına dikilen ağaçlar kesilir ve bu ağaçlarla büyük bir büyük ateş yakılırdı. Bu ritüel doğa ruhlarının öteki dünyaya geçen kişiyi koruması için yapılırdı.

Doğru!

Yanlış!

Sibirya’daki bütün Türk-Moğol halkları arasında kemik, yaşamın özüdür ve yeni doğuşların kaynağı olabilir. Bu düşünceyle aşağıdakilerden hangisinin bir bağı yoktur?
Ölen av hayvanlarının kemiklerine zarar verilmeden gömülür. Sonraki hayatlarında eksik ya da hasarlı kemiklere sahip hayvanların dirilmeyeceklerine inanılır.
Kızıl-Gaya hakkındaki destanda da görüldüğü üzere babasının kemiklerinden doğmuştur. Öyle ki Türk kültüründe aynı boyun üyelerinin aynı kemiklere sahip olduğuna inanılır.
Türkler savaşta ölen düşmanlarının kemiklerini özellikle muhafaza etmez, bu ölümden sonra öteki dünyada düşmanların karşılarına çıkmalarını engeller.

Doğru!

Yanlış!

Şamanlığa geçiş töreninin (ruhlar tarafından seçilme) bir benzeri hangisinde görülür?
Masalcılar
Hanlar, devlet yöneticileri
Ebeler

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

Güney Sibirya Şaman Türkleri Testi

%%total%% üzerinden %%score%% doğru!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Sonuçları bizimle ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın!


Sitemizde bulunan diğer testleri çözmek için buraya tıklayın!

Uygar Özdemir

Sanat tarihi, Türk mitolojisi ve fantastik edebiyat meraklısı; sıklıkla okur, çizer, yazar.

John Turturro the batman

The Batman Filminin Kadrosuna John Turturro Dahil Oldu

Haluk Bilginer

Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri’nden Ödülle Döndü!