in

Ankara Üniversitesi DTCF’de 400’den Fazla Yazma Eserin Ortada Olmadığı Anlaşıldı

Ankara Üniversitesi DTCF’de 440 adet nadide yazma eserin kayıp olduğu ortaya çıktı. Sayıştay, kayıtların silindiğini belirtiyor.

Ankara Üniversitesi DTCF Yazma Eser Kayıp

Ankara Üniversitesi DTCF, kayıp yazma eserler ile gündemde. Sayıştay’ın 2019 yılına ait olan denetim raporuna göre, üniversitenin Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde 440 yazma eserin kayıp olduğu ortaya çıktı. Kütüphane çalışanlarına göre, eserlerin kimin ödünç aldığı tespit edilemiyor, kayıtların silindiği düşünülüyor.

440 yazma eserin bulunamaması üzerine, kütüphane çalışanlarının açıklaması, “Kitapları en son kimin ödünç aldığına yönelik log kayıtları tutulmadı ve silinme işlemiyle birlikte bu tür kayıtlar da yok edildi,” şeklinde oldu.

Adını Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu ve Türkiye’nin ilk fakültelerinden birisi olan (1935) DTCF’de, yazma eserlerin akıbeti araştırılıyor.

Sayıştay denetçileri, eserlerin kayboluşundan kimin sorumlu olduğuna dair bir bilgi edinemedi. Eserlerin kayıt alma işleminin yıllardır devam etmesi ise manidar bulunarak şu saptama yapıldı:

DTCF’deki Kayıp Yazmalar Bir Tür “Sorunlardan Kurtulma Çabası” Olabilir

“Yıllar içinde oluşan kayıp ve eksikliklerin zamana yayılarak ortaya çıkması muhtemel sorunlardan kurtulma çabasının bir sonucu olduğu düşünülmekte.”

Yine Sayıştay raporuna göre, DTCF’de yer alan 15 bin yazma eserin 2013 senesi öncesi Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) için kaydedilmeye başlandığı, fakat sonrasında bunca zamana rağmen işlemlerin tamamlanmadığı açıklandı.

KBS’ye giriş esnasında 2008 adet nadir yazma eserin sayım fazlası olarak giriş kaydı yapıldı. 440 kitabın kaydı ise sistemden düşürüldü. Denetçiler, 440 eserin izini sürmek üzere kütüphane çalışanları ile görüşmeler yaptı. Yapılan araştırmada eserlerin ödünç verilmeden de kütüphane kullanıcıları kütüphaneden dışarı çıkarılabildiği anlaşıldı.

Ankara Üniversitesi DTCF Yazma Eser Kayıp

Kontrol ve Sayım Süreçlerinde Eksiklikler Var

Rapor, 440 yazma eserin kimin ihmali nedeniyle kaybolduğunu tespit edilemediğinin altını çiziyor ve ekliyor:

“Kitapların gerçekte kaç yıldır kayıp olduğu ve düşümü yapan memurların, kayıplardan sorumlu olup olmadıklarını tespit etmek de mümkün görülmemektedir. Bu durumda kontrol ve sayım süreçlerinde eksiklikler bulunduğu anlaşılmıştır.”

Sayıştay’ın raporundaki tespitler şu şekilde:

“Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde bulunan yaklaşık 15 bin adet yazma eserin Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde (KBS) taşınır kayıtlarına alma işlemlerinin tamamlanmaması sorununun Sayıştay Raporlarına yansımış olmasına rağmen 2019 yılında da çözüme kavuşturulmamasının işin özelliğiyle ilgili olmadığı, yıllar içinde oluşan kayıp ve eksikliklerin zamana yayılarak ortaya çıkması muhtemel sorunlardan kurtulma çabasının bir sonucu olduğu düşünülmekle birlikte anılan eserlerin kayıt altına alınmaması sonucunda, ilerleyen tarihlerde eserlerin yok olması veya hasar görmeleri halinde, meydana gelecek kamu zararının ve bu zarardan sorumlu tutulacak ilgililerin tespitinde güçlük yaşanması riski de devam etmektedir. Bir başka ifadeyle, sağlıklı bir kayıt sisteminin kurulmaması muhtemel sorunların soruşturulmasına da engel teşkil edecektir.”

Peki siz nadir yazmaların bu şekilde kaybolup gitmeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı Kayıp Rıhtım Forum’da bizimle paylaşabilirsiniz.

* * *

* Isaac Newton El Yazmalarından Biri Kütüphanede Bulundu

Kaynak: BirGün, ANKA

Devrim Beyaz

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunuyum. 2016'dan beri serbest editörlük yapıyor, çeşitli internet siteleri ve dergiler için haber ve incelemeler kaleme alıyorum.

Henüz yorum yok. Forum'a gelip sohbete katıl.

2020 Nobel Edebiyat Ödülü

2020 Nobel Edebiyat Ödülü’nü Kazanması Olası Yazarlar

The Witcher 2. Sezon

The Witcher 2. Sezon: Geralt’ın Yeni Zırhı ve Ciri’ye İlk Bakış