in ,

Osmanlı’daki Kadın Algısına ve Toplumsal Cinsiyet Yapısına Odaklanan Eser 110 Yıl Sonra Latin Harflerinde

II. Meşrutiyet aydınlarından Selaâddin Âsım tarafından kaleme alınan “Türk Kadınlığı Üzerine” eseri, 110 yıl sonra Latin harflerine aktarıldı.

Türk Kadınlığı Üzerine - Selaâddin Âsım

Selâddin Âsım imzasını taşıyan Türk Kadınlığı Üzerine eseri 110 yıl sonra Latin harflerine aktarıldı. Kitap Mavi Gök Yayınları etiketiyle okurun karşısına çıkıyor.

Osmanlıda Kadınlığın Durumu ve Milli Medeniyet adlı eserlerin yazarı Selâddin Âsım’ın önemli bir çalışması bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. II. Meşrutiyet devrinin aydınları arasında bulunan Âsım, Osmanlı’da Müslüman kadınların hayatını konu alan çalışmalarını dönemin çeşitli dergilerinde yayımlamıştı.

Şimdi ise Türk tarihinde kadın hakları, cinsiyet eşitliği, toplum-aile-kadın gibi meseleleri inceleyen ilk çalışmalarından birisi olan Türk Kadınlığı Üzerine adlı eseri günümüz alfabesiyle okurun karşısına çıkıyor. İlk olarak 1911’de yayımlanan eseri yayıma Cem Sili hazırlıyor.

Türk Kadınlığı Üzerine – Selaâddin Âsım | Arka Kapak Tanıtımı

Türk Kadınlığı Üzerine - Selaâddin Âsım

Toplumsal cinsiyet, günümüzde olduğu gibi, umumiyetle modernleşme adı verilen değişim ve dönüşüm sürecini yaşamış Osmanlı münevver camiasının da temel meselelerinden biriydi. Tanzimat sonrasında başlayan tartışmalar bilhassa 2. Meşrutiyet döneminde hız kazanmıştı. 19. asır sonları ile 20. asır başlarındaki Osmanlı zihniyetinde kadının başlıca anne rolüyle hane ile ailenin temeli olduğu varsayımı, onu toplum ahlakı ile terbiyesinden, çocuklarım eğitiminden, namus ile adabın mesulü haline getirmiştir. Bu tartışmalar esnasında kadının ahvali, toplum ile ailedeki yeri ve vazifeleri, kılık kıyafetlerinin nasıl olması gerektiği, iş hayatlarındaki rolleri, eğitim ve üniversite imkânları, İslam açısından kadın ve Müslüman Osmanlı kadınının Avrupalı Hrıstiyan kadınlarla mukayeseleri gibi konular genişçe işlenmiştir.

Çoğunlukla İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük olarak kategorize edilen siyasi-içtimai cereyanların ideolojik mücadele nesnesi haline gelen kadın, çoğunlukla ataerkil zihniyetin modernleşme ile birlikte dönüşüme uğrayan ve epistemik zeminde yeniden üretilen söylem yapılarıyla tarif edilmiş, şekillendirilmeye çalışılmıştır. Muhtelif kadın yazarların ve kadın hareketlerinin de aktif özneler olarak yer aldığı bu tartışmalarda, ancak kadınların ahvalini çoğunluğu erkek münevverlerin tartışıyor olması ironik olduğu gibi, konunun başlıca özünü de ortaya koyar.

Selâhaddin Âsım, genç bir münevver olarak Osmanlı son dönemindeki siyasi-içtimai cereyanların aralarındaki geçişliliği, gri noktaları ve kadınlar hakkındaki karmakarışık düşüncelerin bir tipolojisini ortaya koyması bakımından ehemmiyeti haiz bir şahsiyettir. Kendisinin eserlerinin bu neşri, umuyoruz ki, hem Osmanlı’nın son dönem zihniyetindeki kadın algısını hem de Osmanlı toplumsal cinsiyet yapılarını aydınlatmak için bir katkı olacak.

Toplamda 272 sayfalık kitabın editörlüğü Furkan Eriş’e, kapak tasarımı Vedat Osman Korkut’a ait. Cem Sili’nin yayıma hazırladığı eser Kasım 2021 tarihi itibarıyla raflardaki yerini almaya başladı.

Yayınevi daha önce Âmâk-ı Hayal’in yazarı Filibeli Ahmed Hilmi’nin kayıp eseri Türk Ruhu Nasıl Yapılıyor? kitabını da gün yüzüne çıkartmıştı.

Siz Mavi Gök Yayınları’nın Tarih dizisini takip ediyor musunuz? Yorumlarınızı Kayıp Rıhtım Forum’da bizimle paylaşabilirsiniz.

Eda Aydın

1992 yılında Bursa'da doğdum. Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü mezunuyum. Filmler, kitaplar hakkında inceleme ve görüş yazıları yazıyorum. Tanpınar'ı seviyorum.

Henüz yorum yok. Forum'a gelip sohbete katıl.

Spider-Man: No Way Home incelemesi

Spider-Man: No Way Home’un Süresi Ortaya Çıktı: Yeni Posterler Paylaşıldı

Elon Musk simülasyon açıklaması

Elon Musk: “Yaşadığımız Evren Yüzde 99 İhtimalle Bir Bilgisayar Simülasyonu”