in ,

Ketebe 40 Soruda Dizisi ile Kültür Dünyamıza Derinlik Katacak Kapıları Aralıyor

Ketebe Yayınları 40 Soruda Dizisi okuru sinemadan edebiyata, farklı formlardaki kavramların derinliklerine davet ediyor.

Ketebe 40 Soruda Dizisi

Ketebe Yayınları 40 Soruda Dizisi genişlemeye devam ediyor. Seri, çeşitli form, akım ve kavramları, alanlarında yetkin isimlerin sordukları sorulara, yine alanlarında yetkin isimlerce verilen cevapları bir araya getiren kitaplardan oluşuyor.

Şimdiye dek Türk Romanı, Postmodern Edebiyat, Türk Sineması ve Türk Öyküsü başlıklarını irdeleyen dizi; aralıklarla yeni kitaplarına kavuşmayı sürdürecek.

Ketebe Yayınları 40 Soruda Dizisi hem ele aldığı alana ilişkin derli toplu bir bilgi kaynağı olmayı başarırken hem de okura kuramsal bir kaynak olmayı amaçlıyor. Aynı zamanda profesyonel okur için de farklı başlıklar özelinde dikkate değer bir referans kaynağı olarak karşımıza çıkıyor.

İşte Ketebe Yayınları 40 Soruda Dizisi Kitapları

40 Soruda Türk Öyküsü

40 Soruda Türk Öyküsü

Öykümüzün önemli kalemlerinden Cemal Şakar tarafından yayıma hazırlanan 40 Soruda Türk Öyküsü kitabı, dizinin dikkat çeken eserleri arasında yer alıyor. Utanç, Sular Tutuştuğunda, Hayal Perdesi ve Kara gibi eserleriyle tanıdığımız Şakar; bu çalışmasında hem öykücü kimliği hem de kuramsal çalışmaları ile öne çıkıyor. Şakar, öyküye dair sürekli arayan, merak eden, kurmaca üzerine ciddi kafa yoran kimliğini kitaba da yansıtmayı başarıyor.

Kitap, öykünün kavramsal çerçevesi, tarihsel arka planı, tematik ve biçimsel sorunları, dönemleri, akımları ve isimleri ve günümüz öyküsüne dair kuramsal tartışmalar başlıklarında 40 soru içeriyor. Böylece öyküye dair kavramsal bir çerçeve çizmeye ve ülkemizde çokça tartışılan öykü-hikâye ayrımına değinmeye çalışıyor. Gelenek, modernite ve postmodernite gibi meselelerin hem tematik hem de biçimsel olarak öykümüz üzerindeki etkilerine ve öykünün kendine has biçimsel-tematik problemlerine de değiniyor. Eser, Türk öyküsüne dair bir fotoğraf ortaya koymayı hedefliyor.

40 Soruda Türk Sineması

40 Soruda Türk Sineması

40 Soruda Türk Sineması’nı, doktorasını  “Popülist Akıl Kavramı Çerçevesinde 1960’lar Türk Sineması’nda İdeoloji ve Siyaset” başlığında kaleme alan Mesut Bostan hazırlıyor. Akademisyen olarak görev alan Bostan, sinema ve sinemanın sosyolojisi üzerine çalışmalarıyla tanınıyor. Mühendis kimliğiyle sosyolojiyi buluşturan bakış açısı, sinemaya odaklanınca ortaya disiplinlerarası bir zenginlik çıkıyor.

Kitap dört ana bölümden oluşuyor. “Erken Sinema” başlığı altında Türkiye’de sinema seyir tecrübesine ve Türk sinemasının oluşum sürecine odaklanıyor. İkinci bölümde, “Popüler Sinema” başlığı altında Yeşilçam’dan günümüze Türk sinemasındaki popüler eğilimin doğası araştırılıyor. Türk sinemasına rengini veren onun ekonomik, estetik ve ideolojik zeminini oluşturan Yeşilçam anlatısı, farklı boyutlarıyla ele alınıyor. Üçüncü bölüm, “Klasik Sinema”da Türk sinemasında gelişmiş bir sinema dili oluşturma çabası ve bu çabayı ortaya koyan sinemacıların özgün katkıları derleniyor. Türk sinemasının gelişimine katkıda bulunan temel entelektüel eğilimler bu bölümün odak noktalarından bir diğerini oluşturuyor.  “Yeni Sinema” bölümünde ise Türk sinemasında modernist eğilim, temel sorunsallar ve bireysel çıkışlar ekseninde masaya yatırılıyor. Böylece Türk sinemasına dair genel bir manzara sunulurken diğer yandan da bu manzaranın detaylarındaki sorun ve imkânlara işaret ediliyor.

40 Soruda Türk Romanı

Ketebe 40 Soruda Türk Romanı

40 Soruda Türk Romanı kitabı, Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi profesör olarak görev alan Mehmet Narlı tarafından hazırlanıyor. 2007 senesinde Türkiye Yazarlar Birliği tarafından inceleme dalında yılın yazarı ödülünü alan Narlı, edebiyata dair pek çok eserin yazarı olarak karşımıza çıkıyor. Edebiyat ve Delilik, Roman Ne Anlatır, Şiir ve Mekân ve Roman Sevdaları gibi çalışmaları bulunan Narlı, akademik çalışmalarını da sürdürüyor.

Kitap oluşum sürecini tamamlayan, anlattıkları ve anlatım teknikleri ile dünya romanın paralelinde bir gelişme gösteren, belirli ölçülerde kendine özgü nitelikler de kazanan romanımızı, kuruluş ve gelişim süreci, teorik tartışmaları, türleri, anlatma teknikleri, tipleri ve karakterleri, anlatılan problemleri ve yeni anlatma biçimleri açısından ele alıyor. Roman tarihimiz, romanımızın özellikleri ve nitelikleri hakkında etkili ve tutarlı bir katkı sunmayı amaçlıyor.

40 Soruda Türk Romanı hem edebiyat öğrencilerine hem de bir okur ya da yazar olarak edebiyatla ilgilenenlerin kaçırmaması gereken bir kaynak.

40 Soruda Postmodern Edebiyat

Ketebe 40 Soruda Postmodern Edebiyat

Balıkesir Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Ertan Örgen, Türk Şiirinde Gelenek, Öykümüzün İzinde ve Romanın Krizi gibi hem formlar özelinde hem de genel olarak edebiyat üzerine olan çalışmalarıyla biliniyor. Örgen, 40 Soruda Postmodern Edebiyat adlı eserinde tanımlaması güç bir kavramı edebiyat merceği altında inceliyor.

Postmodernizmin tanımsızlığını masaya yatıran Örgen, çalışmasında postmodernin, felsefe, ekonomi, siyaset, teknoloji ile ilgisini araştırırken bir yandan da postmodern edebiyatın dünyada ve Türkiye’deki tarihsel seyrini; kavramsal çerçevesini; Türk edebiyatına özellikle öykü ve roman bağlamında etkisini araştırıyor.

Ketebe Yayınları 40 Soruda Dizisi kitaplığı genişlemeye devam edecek. Peki sizin ilginizi en çok çeken başlık hangisi oldu? Yorumlarınızı ve gelecekte bu seride görmek istediğiniz konuları Kayıp Rıhtım Forum’da bizimle paylaşabilirsiniz.

Bu bir advertorial içeriktir.

Devrim Beyaz

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunuyum. 2016'dan beri serbest editörlük yapıyor, çeşitli internet siteleri ve dergiler için haber ve incelemeler kaleme alıyorum.

1 Yorum BULUNUYOR


  1. Avatar for Sahafkolik Sahafkolik dedi ki:

    Bu seriye hiç yorum gelmemiş, okurları varsa paylaşım isteriz.

Henüz yorum yok. Forum'a gelip sohbete katıl.

En Zengin Süper Kahraman Batman Iron Man

En Zengin Süper Kahraman Belli Oldu

Uzay Çöpleri

Uzay Çöpleri İleride Ne Gibi Hasarlar Yaratabilir?